Розе '' Парил''

750 мл. 2017 год. 17.60 лв. Купи

Лозя: Разположени в хълмистите терени по поречието на р. Струма.

Сортове: Марселан, Примитиво, Сира, Гренаш Ноар, Ранна Мелнишка Лоза.

Вино: Произведено от ръчно набрано грозде при максимално щадящи енологични практики. Формировка, осигуряваща ниски добиви, допълнително регулирани до 1 кг/лоза.

назад към всички продукти